TIC 2

S.C. CONSTRAIN S.R.L., cu sediul în București, sector 3, Str. Murgeni nr. 7, bloc L27, sc. 1, ap. 28, a derulat, începând cu data de 15.07.2013, proiectul “TIC pentru CONSTRAIN“, SMIS 42994, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională.

Proiectul a fost co-finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, Operațiunea 1 „Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”.

Valoarea totală a proiectului este de 20.536,88 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 14.905,80 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea București și a avut ca obiectiv creşterea competitivităţii S.C. CONSTRAIN S.R.L. pe piaţa serviciilor de consultanță din România.

În cadrul proiectului au fost achiziționate echipamente IT de ultimă generație (sistem de calcul, monitor, multifuncțional A3, sursă neîntreruptibilă de tensiune, webcam, licență sistem de operare, licență programe office, licență antivirus). De asemenea, societatea a mai achiziționat un abonament de internet mobil, cu viteze de până la 43,2 Mbps download și până la 5,76 Mbps upload, negarantate.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: NICOLAE Ciprian

Funcţie: Manager proiect

Tel. 0756 155 167, Fax: 0372 876 892, e-mail: ciprian.nicolae@constrain.ro

 

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”.