Pana in prezent am realizat mai multe cursuri practice in sistem clasic (cursuri la sala) pentru organizatii de consultanta. Astfel, au fost realizate cursuri "in-house", cu angajatii proprii ai acestor organizatii pe tematici privind:

  • realizarea previziunilor financiare in cadrul proiectelor
  • scriere de proiecte

In anul 2014, ConsTrain a derulat, pentru mai multe Grupuri de Actiune Locala din regiunea de dezvoltare Nord-Est, cursul "Nereguli in procedurile de achizitii derulate in cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila".

De asemenea, tot in anul 2014 si in corelatie cu prestarea de servicii de consultanta, ConsTrain a realizat cursuri privind utilizarea CAF (Common Assesment Framework) – Cadrul comnun de Autoevaluare al modului de Functionare a institutiilor publice.

De asemenea, prin intermediul platformei de training online e-train.ro, am derulat mai multe cursuri de formare privind:

  • "Accesarea fondurilor post-aderare" – 4 cursuri
  • "Proceduri de achizitii in proiecte cu finantare nerambursabila" – 2 cursuri

In anul 2009, ConsTrain a organizat in Bucuresti 4 cursuri pe tematica scrierii de proiecte, la care au participat 41 persoane.

La inceputul anului 2008, ConsTrain a realizat 2 cursuri de Scriere de proiecte pentru Fonduri Structurale, la Cluj si Targoviste, la care au participat 42 persoane.

In anul 2007, ConsTrain a realizat 20 cursuri legate de accesarea fondurilor structurale, din care:

  • 1 curs pe tematica identificarii de proiecte finantate din fonduri structurale
  • 16 cursuri pe tematica scrierii de proiecte finantate din fonduri structurale
  • 3 cursuri pe tematica achizitiilor publice pentru finantare din fonduri structurale

La cursuri, desfasurate atat in Bucuresti, cat si in 7 localitati din tara, au participat 375 de persoane, reprezentante ale mediului privat (societati comerciale, ONG-uri), ale unor autoritati si institutii publice sau chiar persoane fizice.