Din anul 2007 si pana in prezent, ConsTrain a pregatit proiecte pentru majoritatea categoriilor de solicitanti de finantare (autoritati si institutii publice, societati comerciale, organizatii neguvernamentale), depuse spre finantare si finantate in cadrul urmatoarelor programe de finantare:

 • Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, masura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"
 • Schema de ajutor de minimis "Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata"
 • Fondul pentru Inovare Civica
 • MusXchange for Europe 2014-2017
 • Programul Operational Regional – POR 2007-2013, axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”
 • Programul Operational Regional – POR 2007-2013, axa prioritara 5, domeniul de interventie 5.2
 • Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POSCCE 2007-2013, axa prioritara 1, domeniul major de interventie 1.1. “Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri”, investitii mari pentru IMM-uri
 • Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POSCCE 2007-2013, axa prioritara 1, domeniul major de interventie 1.1. “Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri”, investitii mari pentru intreprinderi mari
 • Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POSCCE 2007-2013, axa prioritara 3, domeniul major de interventie 3.2, Operatiunea 1 "Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"
 • Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 3, domeniul majos de interventie 3.2. "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii"
 • Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative – PODCA 2007-2013, axa prioritara 2
 • Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR 2007-2013, masura 322 (proiecte integrate continand investitii privind: apa, canalizare, drumuri comunale, camin cultural, gradinita/after-school)
 • Finantare AFCN – Administratia Fondului Cultural National
 • Finantare ICR – Institutul Cultural Roman
 • Finantare Departamentul Politici pentru Relatia cu Romanii de Pretutindeni
 • Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural
 • Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati
 • Programul “Economia bazata pe cunoastere” – E-crestere
 • Programul PHARE 2005 “Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local”
 • Programul PHARE 2005 “Asistenta IMM pentru achizitionarea de servicii de consultanta in afaceri”
 • Programul PHARE 2006 “Accelerarea implementarii Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor – Componenta Managementul Schemei de Grant pentru dezvoltare comunitara”
 • Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 – Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei
 • Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.03.03 – Integrarea in societate a tinerilor apartinand minoritatilor si grupurilor dezavantajate
 • Schema de ajutor de stat instituita prin HG 1680 din 2008
 •  Finantare Parlamentul European prin DG Communication

Pentru aceste proiecte au fost realizate toate sau numai unele dintre urmatoarele documentatii: cerere de finantare, studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, documentatii pentru obtinerea de avize.

 

Valoarea totala a finantarilor atrase pana in prezent, pentru clientii nostri, este de peste 20.000.000. Euro.

 

In afara activitatilor de pregatire a proiectelor pentru finantare, ConsTrain a asigurat si activitati specifice de implementare pentru unele dintre acestea (achizitii, cereri de rambursare, raportare).

 

In anul 2014, ConsTrain a prestat servicii de consultanta pentru implementarea CAF (Common Assesment Framework) – Cadrul comun de Autoevaluare a modului de Functionare a institutiilor publice – la nivelul institutiei prefectului judetul Teleorman si a 15 servicii deconcentrate, implicate in proiectul „Personal competent pentru o administratie moderna si eficienta” cod SMIS 22228.

 

In anul 2013, ConsTrain a avut 3 experti evaluatori in Acordul-cadru de prestari servicii pentru asigurarea unor experti care sa vina in sprijinul autoritatilor din sistemul de management al instrumentelor structurale, semnat cu Ministerul Fondurilor Europene.

 

Alte activitati de consultanta:

 • monitorizarea a 50 de proiecte culturale finantate de Administratia Fondului Cultural National. Monitorizarea a presupus vizite la beneficiarii de finantare, in cadrul carora au fost verificate documentele financiare ale proiectelor, modul de realizare a activitatilor prevazute in proiecte, gradul de succes al proiectelor. Au fost facute propuneri atat beneficiarilor, cat si finantatorului (anul 2008)
 • realizarea a 3 Strategii de dezvoltare locala pentru autoritati locale (2008-2009)
 • analiza proiectelor finantate in anul 2009 de Administratia Fondului Cultural National (anul 2009)
 • elaborarea unei strategii de comunicare si a unei metodologii de marketing pentru Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti (anul 2010)